Kapliczka

Kapliczka

Ul. Wiejska. Kapliczka zbudowana na początku XIX w. Murowana z cegły, otynkowana, ścięta na narożach. Jej podstawę stanowi kwadrat. Dach namiotowy wsparty jest na gzymsie koronującym, z ornamentem. Okna i drzwi zwieńczone półkolem. Wewnątrz na kamiennym postumencie ustawiona jest drewniana barokowa figura Jana Nepomucena.

Figura św. Jana Nepomucena

Obok (strona wschodnia) stoi kamienny krzyż z 1896 r.

Copyright 2008 © Parafia św. Anny w Babicach