Parafianin

Pismo Parafii św. Anny w Babicach ukazuje się od 1992 roku. Decyzja o jego stworzeniu zapadła już znacznie wcześniej, w roku 1990, jednak brak odpowiedniego sprzętu poligraficznego uniemożliwiał realizację tego zamierzenia. W grudniu 1991 r. parafia otrzymała od niemieckiego "Caritasu" kserokopiarkę. Dar ten, jak również zakupienie komputera do kancelarii parafialnej (przez ks. Bogdana Kicingera) stworzyły techniczne warunki do wydania 19 IV 1992 r pierwszego numeru gazetki.

W artykule wstępnym redakcja napisała: Jestem tak młody, że jeszcze bardzo niewiele wiem. Nie wiem na przykład, jak często będę się u Was pojawiał ani jakie będą stałe punkty moich szpalt. Za to wiem na pewno, że będę otwarty na Wasze problemy i propozycje, że udostępnię moje łamy dla Waszych listów i artykułów, że zawsze będzie mi leżało na sercu Wasze dobro. A właściwie już nie "Wasze" lecz nasze, bo przecież jestem jednym z Was, nawet nazywam się tak, jak i o każdym z Was można powiedzieć: PARAFIANIN. Wątpliwości, które nurtowały redakcję, zostały szybko rozwiane. Mianowicie, planowano, że w każdym roku pojawią się dwa wydania gazety - numer wielkanocny i bożonarodzeniowy. Jednak bardzo szybko okazało się, że jest to niemożliwe z powodu ograniczeń czasowych i personalnych. Poprzestano więc na jednym - wielkanocnym - numerze. Taka sytuacja trwała do 1998 r., kiedy to zdecydowano się na przygotowanie dwóch numerów. Oprócz wydania wielkanocnego w listopadzie tegoż roku ukazał się numer specjalny z okazji jubileuszu 20-lecia działalności chóru parafialnego. Po dwuletniej przerwie w wydawaniu pisma (1999-2000) zmieniono termin jego ukazywania się - od 2001 roku "Parafianin" jest gazetą, która wychodzi w lipcu na uroczystość odpustową (26 lipca - wspomnienie św. Anny).

Już w pierwszych wydaniach pojawiły się artykuły, które dały punkt wyjścia stałym rubrykom i cyklom, kształtując charakter i zawartość pisma. Każdy numer otwierają świąteczne życzenia księdza proboszcza (wielkanocne, a później odpustowe), po czym następuje przegląd całorocznego życia parafii Od numeru do numeru. Zadbano o to, by pojawiały się artykuły formacyjne. Od drugiego numeru drukowane są wywiady z osobami, które będąc rodowitymi babiczanami, przyczyniają się do rozwoju nie tylko śląskiej kultury i nauki oraz z osobami wywodzącymi się z innych środowisk, które przez pewien czas były związane z babicką parafią i przyczyniły się w znaczący sposób do jej rozwoju. Znaczną część każdej edycji zajmują artykuły poświęcone historii wsi, parafii, kościoła. Nie zapomniano również o nieżyjących już mieszkańcach, którzy swoją obecność w życiu społeczności lokalnej zaznaczyli bezinteresowną pracą dla jej dobra. Numer zamyka felieton pisany gwarą śląską, tworzący cykl Z lotu bociana, w którym w sposób krytyczny, ale życzliwy przedstawiane są problemy współczesnych mieszkańców Babic. Na ostatniej stronie nie zabrakło miejsca na humor i rozrywkę.

Redakcję Parafianina stanowią Kornelia Czogalik i Marek Czogalik. Stroną techniczną zajmują się (bądź zajmowali przez jakiś czas) Stefan Czogalik, Krystyna Nowak, Stanisław Czogalik, Stanisław Morciniec, Paweł Iskała.

Daty wydań:

  1. 19 kwietnia 1992 r.,
  2. 11 kwietnia 1993 r.,
  3. 3 kwietnia 1994 r.,
  4. 16 kwietnia 1995 r.,
  5. 7 kwietnia 1996 r.,
  6. ?
  7. 12 kwietnia 1998 r.,
  8. 29 listopada 1998 r. Wydanie specjalne,
  9. 29 lipca 2001 r.,
  10. 28 lipca 2002 r.

Strona internetowa PARAFIANINA

Copyright 2008 © Parafia św. Anny w Babicach