Kościół

Kościół na zdjęciach

lata '30-'40 lata '40 wystroj '60
wystroj '70 Tynkowanie rok 1982
widok z OSP widok od frontu dzwonnica
cmentarz

Dokumenty dotyczące kościoła i parafii

bauvertrag konsekracja erygacja

Ważne daty w historii kościoła

18 listopada 1937 r. Podpisano umowę dotyczącą budowy nowego kościoła. Z jednej strony podpisał ją Robert Poppek, właściciel raciborskiej firmy budowlanej, z drugiej ks. dziekan Leon Urbański i przedstawiciele Rady Parafialnej: Alojzy Granieczny i Wilhelm Kuska.
30 maja 1939 r. uroczysta konsekracja kościoła. Dokonał jej ks. bp Walenty Wojciech.
1945 - 1946 r. Odbudowa zniszczonego w trakcie działań wojennych kościoła.
1963 r. Babice otrzymują pierwszego stałego kapłana. Biskup mianował ks. Zygmunta Pykę "współpracownikiem parafii Markowice z zamieszkaniem i pracą duszpasterską przy kościele św. Anny w Babicach". Za jego kadencji zostały ufundowane organy, które zastąpiły używaną wcześniej fisharmonię.
1966 r. Pracę duszpasterską rozpoczyna ks. Ginter Kolenda.
1968 - 1970 r. Budowa plebanii (oficjalnie, żeby ominąć zakazy ówczesnej władzy - domu rodzinnego Izy i Wilhelma Kolendów).
22 sierpnia 1977 r. Obowiązki duszpasterskie przejumje ks. Bogdan Kicinger.
1979 - 1986 r. Fundacja witraży. Zostały zaprojektowane przez Urszulę Weber z Prudnika, a wykonane w zakładzie Żeleńskiego w Krakowie.
29 września 1980 r. Babice stają się samodzielną parafią.
23 października 1980 r. Dekret bp Alfonsa Nossola, mianujący ks. Bogdana Kicingera pierwszym proboszczem w Babicach.
1986 - 1992 r. Budowa Domu Parafialnego im. Jana Pawła II, który spełnia również funkcję ośrodka rekolekcyjnego.
1991 r. Renowacja polichromii kościoła według projektu Grzegorza Buli z Raciborza.
1992 - 1994 r. Renowacja stacji drogi krzyżowej. Przez wiele lat stacje pozostawały na strychu plebani. Na ich wartość zwrócił uwagę dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Opolu, ks. Piotr Maniurka, przyczyniając się tym samym do ich konserwacji i ponownego umieszczenia w kościele.
1992 r. Konserwacja mozaiki św. Anny. Prace wykonane zostały przez krakowskie konserwatorki: Barbarę Kowalczyk i Jolantę Brzostowską.
1994 r. Renowacja nastawy ołtarza Matki Boskiej.
1995 r. Renowacja nastawy ołtarza św. Józefa.
1996 r. Wymiana pokrycia dachu kościoła.
1999 r. Wymiana stropu kościoła.
2008 r. Wymiana chodnika na placu kościelnym prowadzącego od głównej bramy do kościoła.

Copyright 2008 © Parafia św. Anny w Babicach