Krzyże przydrożne

Krzyż przy ul. Wyzwoenia

Ul. Wyzwolenia

Krzyż kamienny umieszczony na wieloczęściowym postumencie z wnęką, w której umieszczono figurę Matki Boskiej.

Opiekun: rodzina Wardengów i Stroków.

Został on postawiony w roku 1913 przez Jana i Paulinę (z domu Depta) Cieślików. Powodem była śmierć ich trzynastoletniej córki, Jadwigi. Inskrypcja na froncie: "Uprasza się o "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Marya" za dusze z czyśćcu cierpiące. Krzyż postawiono na chwałę Panu Bogu r. 1913." Wokół krzyża ustawiono metalowy płot o wysokości 80 centymetrów.

Ul. Szkolna, posesja rodziny Panków

Krzyż kamienny umieszczony na wieloczęściowym postumencie z wnęką, w której umieszczono figurę Matki Boskiej Fatimskiej.

Krzyż został ufundowany przez Augustynę Halamę, jako wotum wdzięczności za sto lat życia.

Krzyż przy ul. Szkolnej - posesja rodziny Panek
Krzyż - ul. Wiejska - posesja rodziny Franosz

Ul.Wiejska, posesja pp. Franoszów

Skrzyżowanie ze Szkolną i Powstańców.

Opiekun: rodzina Franoszów.

Krzyż ten stoi na miejscu dawnego pocholerycznego cmentarza. Pierwotnie krzyż ten był drewniany. W 1995 r. został zastąpiony kamiennym. Jego fundatorem jest Józef Pielczyk.

Ul. Wiejska, posesja rodziny Gabrysiów

Krzyż drewniany z figurą Chrystusa.

Opiekun: rodzina Gabrysiów.

Stary krzyż przy ul. Wiejskiej Krzyż ten w 2005 roku zastąpił stary, drewniany, z ręcznie malowaną postacią Chrystusa. Nie udało się, niestety, odkryć tajemnic tego starego, drewnianego krzyża. Znana jest jedynie data poprzedniej wymiany starego, zmurszałego krzyża na nowy. Stało się to w 1979 r.

Krzyż przy ul. Wiejskiej
Krzyż na ulicy Arki Bożka

Ul. Rudzka u wylotu ul. Arki Bożka

Krzyż kamienny umieszczony na wieloczęściowym postumencie. W nim nisza z figurą Najświętszej Maryi Panny.

Opiekun: Maria Kałus.

Prawdopodobnie był on postawiony przez rodzinę Paliców, gdyż stoi na parceli należącej niegdyś do tej rodziny. Nie zachowały się żadne źródła, które jasno określałoby jego proweniencję. W latach siedemdziesiątych dopuszczono się profanacji tego krzyża - został on przewrócony, jednak bardzo szybko stanął z powrotem na swoim miejscu, dzięki ofiarności parafian, którzy przeznaczyli niedzielną zbiórkę pieniędzy na jego remont.

Ul. Rudzka, posesja rodziny Soliszów

Krzyż kamienny umieszczony na wieloczęściowym postumencie.

Opiekun: rodzina Soliszów.

Inskrypcje: na krzyżu - IHS, na postumencie - "Gelobt sei Jesus Christus! 1937" Fundator: Wiktor Zagola. Wcześniej po drugiej stronie szosy stał krzyż drewniany.

Krzyż na ul. Rudzkiej
Stary krzyż na końcu ulicy Adamowickiej

Ul. Adamowicka, posesja rodziny Falkusów

Krzyż drewniany.

Opiekun: rodzina Falkusów.

Jego fundatorem jest Franciszek Falkus. Krzyż ten stoi na miejscu tragicznej śmierci Emila Miki, którego żołnierze sowieccy zastrzelili na tym miejscu w lutym 1945 roku.

Ul. Adamowicka, posesja rodziny Falkusów

Krzyż kamienny umieszczony na wieloczęściowym postumencie.

Rodzina Falkus ufundowała nowy krzyż, który stoi niedaleko starego, drewnianego. W niedzielę 24 września 2006 r. po nieszporach ks. Proboszcz uroczyście go poświęcił.

Nowy krzyż na końcu ulicy Adamowickiej.
Krzyż na placu kościelnym.

Ul. Wiejska, plac kościelny

Krzyż drewniany, którego ramiona zakończono trójlistnymi głowicami, na belce wertykalnej umieszczono cyfrę 2000.

Krzyż jest pamiątką Roku Jubileuszowego.

Ul. Wiejska, obok kaplicy św. Jana Nepomucena

Krzyż kamienny umieszczony na wieloczęściowym postumencie

Opiekun: rodziny Gacka i Wolnik

Krzyż ten postawili Przybyłowie po śmierci ich osiemnastoletniego syna, Augustyna. W postumencie wnęka, a w niej figura Matki Boskiej. Inskrycja: Fundatorem jest młodzieniec August Przybilla z Babitz, ur. 13 kwietnia 1878, um. 20 kwietnia 1896. Proszę o pobożny "Ojcze nasz" i "Zdrowaś".

Krzyż koło kapliczki
Krzyż na szlaku.

Ul. Adamowicka, u wylotu

Krzyż drewniany na kamiennym postumencie z blaszanym, ręcznie malowanym wyobrażeniem Chrystusa. Na miejscu dawnego, zniszczonego przez laty, stoi obecnie krzyż przeniesiony z posesji Franoszów,gdy tam ustawiono kamienny.

Opiekun: rodzina Wydrów.

Fundator: nieznany.

Krzyż stoi na starym szlaku, który biegł z południa (Morawy) przez Babice, Szymocice, Rudy, Gliwice do Częstochowy. Był to stary trakt pielgrzymkowy i kupiecki.

Łężczok

Krzyż drewniany

Jego historia związana jest ze śmiercią strażnika leśnego Józefa Wyrwicha. Jeszcze w roku 1993 stał tu dębowy krzyż, na którym widniała metalowa tabliczka z napisem: Józef Wyrwich 16 IX 1921 r. padł z ręki kłusownika jako strażnik ochrony przyrody Łężczoka. Obecnie na tym miejscu stoi nowy krzyż, niestety, bez tej tabliczki.

Krzyż na Łężczoku

Copyright 2008 © Parafia św. Anny w Babicach