Muzyka w starym opactwie - festiwal

XII Festiwal muzyki organowej w Rudach - 2007 r.

W swej najnowszej adhortacji „Sacramentum Caritatis” Ojciec Święty Benedykt XVI, mówiąc o muzyce liturgicznej, zauważa: Kościół w dwutysiącletniej historii tworzył i nadal tworzy muzykę i śpiewy, które stanowią dziedzictwo wiary i miłości, i których nie należy zgubić. Takie też cele stawiają sobie od lat organizatorzy rudzkiego festiwalu. Ocalić od zapomnienia to, co dla ludzkości stworzyli związani z Kościołem twórcy oraz prezentować dzieła współczesnych kompozytorów. Rudzkie zaś sanktuarium, które już od 750 lat współtworzy historię Ziemi Raciborskiej, jest ośrodkiem, gdzie muzyka religijna odnajduje swe właściwe miejsce oraz rolę, jaką ustawicznie ma spełniać w uszlachetnianiu współczesnego pokolenia.

Kolejny cel rudzkich spotkań to promocja młodych muzyków, którzy po ukończeniu Studium Muzyki Kościelnej i klas organowych Akademii Muzycznych podejmują pracę jako organiści w naszych parafiach. Najczęściej są oni kontynuatorami starej śląskiej tradycji łączenia dwóch powołań: organisty i nauczyciela muzyki. Tradycja ta, dzięki której nawet małe parafie miały wykształconych i kompetentnych organistów, warta jest troski i kontynuacji. O muzyków kościelnych trzeba dbać. To bowiem od ich fachowości zależy, czy w naszych parafiach zabrzmi muzyka wielkiego formatu, czy też będziemy skazani na bylejakość muzyczną i liturgiczną niekompetentnych grajków uzurpujących sobie prawo do miana organisty.

Aby w pełni wykształcić muzyka kościelnego, potrzeba ponad 16 lat. Musi on bowiem zarówno opanować sztukę grania na organach, jak i posiąść wiedzę o liturgii, chorale gregoriańskim i prawodawstwie Kościoła dotyczącym muzyki religijnej.

Należy się cieszyć, że dzisiaj wielu absolwentów średnich i wyższych szkół muzyki kościelnej, nierzadko posiadających również dyplomy Akademii Muzycznych, podejmuje funkcję muzyka kościelnego, przywracając jej postulowaną przez Kościół, wysoką rangę. Właśnie tych młodych muzyków, służących na co dzień wspólnotom parafialnym, organizatorzy koncertów chcą i mają zamiar promować. Ramy liturgii nie zawsze bowiem pozwalają im ukazać w pełni swoje możliwości. Przy okazji warto się będzie przekonać, ilu doskonałych organistów mamy w swoich parafiach, gdzie ich kunszt bywa, niestety, często niedoceniany czy wręcz niezauważany.

A oto wykonawcy tegorocznych koncertów:

27.05.2007
- Dyplomanci Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach

17.06.2007
- Adam Szczepański (Tarnowskie Góry) - organy

22.07.2007
- Tomasz Kalisz (Warszawa) - organy

26.08.2007
- Mariola Brzoska (Gliwice - Zawada Ks.) - organy

23.09.2007
- Brygida Tomala (Katowice - Babice) - organy

21.10.2007
- Młodzieżowy Chór „Resonans Con Tutti” z Zabrza - dyr. Waldemar Gałązka
Ks. Bogdan Kicinger - Organizator Festiwalu

Copyright 2008 © Parafia św. Anny w Babicach