Muzyka w starym opactwie - koncert

26 VIII 2007 godz. 1700

 • Mariola Brzoska - organy

Program koncertu

Marian Sawa (1937-2005)
 • Preludium organowe na temat pieśni
  "Z dawna Polski Tyś Królową"
Dietrich Buxtehude (1637-1707)
 • Toccata in F BuxWV 157
 • Ciacona in e BuxWV 160
 • Preludium chorałowe
  "Komm, Heiliger Geist, Herre Gott" BuxWV 199
Johannes Brahms (1833-1897)
 • Preludium chorałowe z op. 122
  "Es ist ein Ros' entsprungen"
Leon Boëllmann (1862-1897)
 • Paraphrase sur un "Laudate Dominum"
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
 • Preludium chorałowe
  "Von Gott will ich nicht lassen" BWV 658
 • Toccata i Fuga F-dur BWV 540
Marian Sawa (1937-2005)
 • Preludium organowe na temat pieśni
  "Bogurodzica, Dziewica"

MARIOLA BRZOSKA - po ukończeniu Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Raciborzu i II st. w Opolu rozpoczęła studia w Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie organów prof. Mirosławy Semeniuk-Podrazy (dyplom z wyróżnieniem - 1996 r.). W czasie studiów uczestniczyła w licznych kursach interpretacji organowej prowadzonych m.in. przez G. Boveta, J. Laukvika, L. Lohmanna, H. Meistera. W 1999 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie gry organowej w Akademii Muzycznej w Katowicach, w klasie prof. Juliana Gembalskiego. Uczestniczyła także w kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnego angielskiego organistę Davida Titteringtona jako stypendystka Dartington International Summer School (W. Brytania) oraz w Akademii Muzycznej im. F. Liszta w Budapeszcie. W 2005 r. uzyskała tytuł doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej: instrumentalistyka w Akademii Muzycznej w Krakowie. Ukończyła również studia teologiczne w Instytucie Pastoralnym Filii KUL-u w Opolu. Jest także absolwentką Studium Muzyki Kościelnej w Opolu. Od wielu lat pełni funkcję organisty w parafii św. Józefa Robotnika w Zawadzie Książęcej. Jest członkiem Międzydiecezjalnej Komisji do Spraw Liturgii, Duszpasterstwa Liturgicznego i Muzyki Kościelnej dla Diecezji Gliwickiej i Opolskiej. Pełni funkcję dyrektora Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II st. oraz Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach, gdzie prowadzi również klasę organów.

Koncert zrealizowano przy pomocy środków budżetowych Samorządu Województwa Śląskiego i Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Patronat medialny: Radio "Puls", Gliwicki Gość Niedzielny, Tygodnik Nowiny Raciborskie

Kolejne koncerty: 23 września - Brygida Tomala - organy.
21 października - Młodzieżowy Chór "Rezonans Con Tutti" z Zabrza.

Copyright 2008 © Parafia św. Anny w Babicach