Wybory Parafialnej Rady Duszpasterskiej 2015

11 X 2015

Zasady wyboru Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

 1. Członkiem PRD może zostać:
  • katolik, zaangażowany w życie parafii oraz posiadający społeczny autorytet;
  • osoba cechująca się: reprezentatywnością, kompetencją oraz przydatnością;
  • osoba, która nie była członkiem PRD z wyboru w dwu poprzednich kadencjach. Członkami poprzednich PRD byli:
   • Czogalik Kornelia
   • Czogalik Marek
   • Gacka Hubert
   • Łyczek Edyta
   • Łyczek Krystian
   • Iskała Anna
   • Mietła Edward
   • Niemiec Maria
   • Okas Marietta
 2. Od niedzieli 13.09. do niedzieli 20.09. mamy czas na zgłaszanie kandydatów. Każdy z parafian może zgłosić 8 osób, które jego zdaniem najlepiej będą reprezentować wspólnotę parafian. Proszę napisać nazwiska i imiona proponowanych osób na kartce i wrzucić ją do urn, które będą wystawione na stolikach z tyłu kościół.
 3. Następnie będzie czas dwóch tygodni na kontakt z zaproponowanymi osobami, czy wyrażają zgodę na kandydowanie.
 4. W niedzielę 04.10. zostanie ogłoszona lista osób, które kandydują do PRD.
 5. W tygodniu wszystkim parafianom zostaną przekazane Karty do głosowania.
 6. Niedziela 11.10. była by niedzielą głosowania. Każdy z dorosłych parafian może wskazać z zaproponowanych kandydatów 8 osób (tylu parafian wchodzi do składu Rady z wyboru). Wypełnione w domu Karty przyniesiemy do kościół i znowu wrzucimy do przygotowanych urn. Głosy zostaną policzone przez członków obecnej Rady.
 7. Wynik głosowania zostanie ogłoszony 18.10.
 8. Następnie skład zostanie uzupełniony o członków z nominacji, a następnie zostanie zwołane pierwsze spotkanie PRD.

Copyright 2008 © Parafia św. Anny w Babicach