foska

Ruch Światło - Życie w naszej parafii istnieje na kilka sposobów. Przede wszystkim w oazę angażują się nasi młodzi parafianie (już drugie pokolenie) formując się na wakacyjnych rekolekcjach i udzielając się w diakonii. Aktywnie uczestniczą oni także w życiu parafii będąc ministrantami, lektorami, psałterzystami, chórzystami, czy współtworząc z innymi parafialny teatr. Obecnie ze względu na zbyt zróżnicowany poziom zaawansowania w formacji oraz ze względu na ograniczenia czasowe (część oazowiczów już studiuje, niejednokrotnie bardzo daleko od Babic) nie udało się utworzyć grupy, która spotykałaby się regularnie. Jednak wspólne angażowanie się w bieżące życie parafii oraz wyjazdy na zimowiska, czy letnie chodzenie po górach ten brak rekompensują.

Oaza w naszej parafii istnieje także poprzez młodzież, która co roku w wakacje przyjeżdża do naszego Domu Parafialnego, aby przeżyć rekolekcje IIo (ostatnio także Io w miarę potrzeby). Przez te wszystkie lata przewinęło się jej bardzo dużo. Bardzo często wracają oni do Babic już jako księża lub animatorzy prowadzący kolejne rekolekcje. W naszej parafii odbywają się także weekendowe dni skupienia dla animatorów, czy konkretnych grup z innych parafii.

Jak dojechać na rekolekcje?


Wyświetl większą mapę

Copyright 2008 © Parafia św. Anny w Babicach