Róże różańcowe

Róże różańcowe to najliczniejsza grupa w naszej parafii. Należą do niej ludzie w różnym wieku. Codziennie odmawiają oni dziesiątkę różańca rozważając kolejno tajemnice, które cyklicznie przechodzą na kolejnych członków danej róży. Każda róża ma wyznaczoną osobę, która odpowiada za rotację tajemnic. Tradycją stały się też Msze św. za wszystkich należących do róż różańcowych, czy ofiarowywane przez nich Msze za zmarłych członków.

Copyright 2008 © Parafia św. Anny w Babicach