Orkiestra

Babicka orkiestra dęta powstała w 1981 roku z inicjatywy proboszcza, Ks. Bogdana Kicingera. On również był pierwszym nauczycielem gry na instrumentach, gdyż tylko nieliczni chłopcy zaangażowani do orkiestry zetknęli się ze szkołą muzyczną. Z biegiem czasu ćwiczeniem gry z członkami orkiestry zajęła się Brygida Tomala, wtedy uczennica szkoły muzycznej II st. w Opolu.

Pierwszy skład był bardzo skromny. Tworzyli go:

 • Piotr Bienia,
 • Stefan Czogalik,
 • Bernard Depta,
 • Gerard Łyczek,
 • Marian Piela,
 • Hubert Skorupa,
 • Marian Czogalik,
 • Gerard Gacka.

W późniejszym okresie do zespołu doszli:

 • Dorota Chrubasik,
 • Tomasz Grycman,
 • Leszek Niewrzoł,
 • Marek Niewrzoł,
 • Stanisław Niewrzoł,
 • Adrian Tomala,
 • Marzena Michalska,
 • Michael Łyczek.

Głównym zadaniem babickiej orkiestry dętej jest akmpaniowanie śpiewowi ludu podczas procesji, które są szczególną formą uzewnętrzniania przeżyć duchowych. Funkcja ta dotyczy przede wszystkim procesji teoforycznych: w uroczystość Bożego Ciała, po sumie odpustowej oraz po mszy rezurekcyjnej. Orkiestra uczestniczy również w procesji rozpoczynającej świętowanie Dnia Zadusznego (po nieszporach w Dzień Wszystkich Świętych).

Na szczególna uwagę zasługują dłuższe niż zazwyczaj liturgiczne procesje na wejście. W uroczystości parafialne i stanowe (dzień I Komunii św., bierzmowanie, dożynki, uroczystości św. Floriana i św. Barbary) uczestnicy Mszy św. gromadzą się obok domu parafialnego, (oddalony około 500 m), a następnie wraz z celebransem i całą służbą liturgiczną, ze śpiewem, któremu przewodzi orkiestra, przechodzą przez wioskę do kościoła, gdzie sprawowana jest uroczysta Eucharystia.

Repertuar orkiestry stanowią wyłącznie pieśni religijne, które można znaleźć w popularnym na Śląsku modlitewniku Droga do nieba. Są to więc pieśni okolicznościowe, eucharystyczne, maryjne, do Serca Pana Jezusa.

Copyright 2008 © Parafia św. Anny w Babicach