Ks. Bogdan Kicinger

Ks. Kicinger

Ks. Bogdan Kicinger

ur. - 11 X 1941 r.

Święcenia kapłańskie - 1966 r.

Ks. Bogdan Kicinger, urodził się 11 października 1941 roku w Wodzisławiu Śląskim. Święcenia kapłańskie przyjął w 1966 roku w Nysie. Był wikarym w Bytomiu Bobrku, Głubczycach, Oleśnie i Opolu Szczepanowicach. Od 1977 roku pracuje w Babicach, najpierw jako "wikary Parafii św. Jadwigi z zamieszkaniem i pracą w Babicach", a od 1980 roku jako proboszcz parafii św. Anny w Babicach. W diecezji pełni funkcję koordynatora Studium Muzyki Kościelnej. Jest członkiem Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej.

Dopiero po pewnym czasie bycia proboszczem zaczyna się rozumieć swoją funkcję. To rozumienie rodzi się ze spotkania z ludźmi, z tego, czego Kościół uczy, a ja jako duszpasterz mam im do przekazania. Na styku tych rzeczywistości rodzi się dopiero jakaś wizja duszpasterstwa, którą można realizować tylko przy uważnym przyjrzeniu się czym dana wspólnota parafialna żyje, jakie są jej możliwości i oczekiwania.

Na kształt mojego proboszczowania i w ogóle kapłaństwa wielki wpływ mieli ludzie, których spotkałem, będąc już księdzem. Nieoceniona jest tu postać sługi Bożego o. Franciszka Blachnickiego, któremu zawdzięczam wprowadzenie w żywą liturgię soborową. Mój pierwszy proboszcz, ks. Paweł Krafczyczyk, pokazał dobre zasady duszpasterskie. Kurs przedmałżeński, jaki prowadzę w parafii, wzoruję na tym, jaki przed laty odbywał się z jego inicjatywy w Bytomiu Bobrku. W Oleśnie poznałem panią Annę Szpor, osobę doświadczoną w pracy z młodzieżą, która miała wiele cennych uwag dotyczących życia w parafii. Szczególnie wiele zawdzięczam ludziom świeckim w Babicach i dyskusjom tutaj prowadzonym. Sądzę, że w duszpasterstwie bardzo ważna jest umiejętność wzajemnego słuchania, otwarcia na talenty i zainteresowania, jakie ludzie w sobie mają i mogą rozwijać.

(Wypowiedź dla "Gościa Niedzielnego". GN 26/29.06 2003)

Copyright 2008 © Parafia św. Anny w Babicach