ks. Piotr Morciniec

Ks. Piotr Morciniec

ur. - 16 IX 1960 r.

Święcenia kapłańskie - 22 VI 1985 r.

Służba w Kościele:

1. Kędzierzyn - Koźle - parafia
św. Mikołaja
wikary 1985-1987
2. Opole - parafia św. Jacka rezydent 1992-...
3. Opole - Liceum Medyczne
im.kard.Wyszyńskiego
katecheta 1998-2003
4. Diecezja Opolska diecezjalny duszpasterz
służby zdrowia
2000-...
5. Uniwersytet Opolski pracownik naukowy 2004-...

Piotr Morciniec, ur. w 1960 roku w Raciborzu. Szkołę podstawową skończył w Babicach, zaś w latach 1975-1979 uczęszczał do I LO w Raciborzu. Następnie wstąpił do WSD w Nysie. W 1985 r. przyjął świecenia kapłańskie z rąk bpa Jana Wieczorka w Katedrze św. Krzyża w Opolu. W tym samym roku uzyskał magisterium w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1987-1990 odbył studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej w KUL, uwieńczone w 1993 roku rozprawą doktorską pt.: "Człowieczeństwo jako fundamentalna norma służby życiu ludzkiemu od poczęcia w świetle powojennych dokumentów Kościoła". Od 1993 roku wykłada teologię moralną i etykę w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Opolu. Od powstania Uniwersytetu Opolskiego (1994) prowadzi wykłady na Wydziale Teologicznym tegoż uniwersytetu. W latach 1997-1999 studiował na Uniwersytecie Wiedeńskim, zaś w roku 2000. habilitował się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie rozprawy pt.: "Etyczne aspekty transplantacyjnej terapii chorób neurozwyrodnieniowych", która nagrodzona została nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Od 2002 jest kierownikiem Katedry Teologii Moralnej i Etyki Społecznej WTUO a w kadencji 2002-2005 członkiem Senatu UO. Od marca 2003 jest zatrudniony na stanowisku Prof. UO. Należy do krajowych i międzynarodowych towarzystw teologicznych i etycznych. Od 2007 roku jest członkiem zarządu Vereinigung für katholische Sozialethik in Mitteleuropa oraz Stowarzyszenia Teologów Moralistów Polskich.

Ważniejsze publikacje i redakcje:

  • "Służba poczętemu życiu służbą człowieczeństwu" (1993),
  • "Nie lękać się prawdy. Encyklika Veritatis splendor" (1994),
  • "Ad libertatem in veritate. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Alojzemu Marcolowi" (1996),
  • "Etyczne aspekty transplantacyjnej terapii chorób neurozwyrodnieniowych" (2000),
  • "Eutanazja w dyskusji" (2001).
  • "Ocalić obraz człowieka. Antropologiczne podstawy moralności" (2003)
  • "Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku. Prawo i etyka" - współred. z S.L. Stadniczeńko (2004)
  • "Wyjazdy zarobkowe - szansa czy zagrożenie? Perspektywa społeczno-moralna" - współred. z K. Glombik (2005)
  • "Haurietis de fontibus. Społeczno-etyczne kwestie wczoraj i dziś" (2005)

Pełny wykaz publikacji znajduje się na oficjalnej stronie księdza - www.morciniec.pl w dziale "publikacje"

Copyright 2008 © Parafia św. Anny w Babicach