Brygida Tomala

Brygida Tomala rozpoczęła swoją muzyczną edukację w Raciborzu w Szkole Muzycznej I stopnia w klasie fortepianu. Naukę tę kontynuowała w Szkole Muzycznej II stopnia w Opolu, będąc równocześnie uczennicą Studium Muzyki Kościelnej w tym samym mieście. W tym też czasie rozpoczyna swoją działalność jako organista parafii św. Anny w Babicach. Dyplom ukończenia Studium Muzyki Kościelnej otrzymuje w 1985 r.

W czasie pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II na Górę Św. Anny (21 VI 1983 r.) pełni zaszczytną funkcję kantorki wykonując, na przemian z 330 osobową scholą, antyfony nieszporne. Na pielgrzymkę Ojca Świętego do Gliwic skomponowała antyfony nieszporne i przygotowała muzycznie scholę dziecięcą.

W 1993 r. ukończyła studia w Akademii Muzycznej w Katowicach, uzyskując dwa dyplomy - z teorii muzyki i organów. Uczestniczyła również w kursach muzyki organowej u duńskiego organisty Ulrika Spang-Hanssena oraz u Almut Rezler.

Od 1995 roku zatrudniona jest w zespole "Camerata Silesia" w Katowicach. Wraz z grupą uczestniczy w wielu imprezach i festiwalach. Jednocześnie prowadzi klasę organów w Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, Filii w Gliwicach oraz w Szkole Muzycznej II stopnia w Katowicach. Nadal jest organistką parafii św. Anny w Babicach, gdzie pełni również funkcję chórmistrza.

Prowadzi poza tym samodzielną działalność koncertową jako organistka oraz jako dyrygent chóru par. św. Anny w Babicach. Jako chórmistrz ma znaczące osiągnięcia w pracy z parafialną scholą dziecięcą: I miejsce na Festiwalu Cantate Deo '84 w Gliwicach, Puchar Przechodni Sacrosongu '85 w Krakowie oraz z chórem parafii św. Anny: Grand Prix na IV Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie '98, wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Chórów Caecylianum w Warszawie 2002, wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Chórów "Cantate Domino" w Krakowie V 2006.

Od 15 X 1996 roku jest członkiem Międzydiecezjalnej Komisji do Spraw Liturgii, Duszpasterstwa Liturgicznego i Muzyki Kościelnej dla Diecezji Gliwickiej i Opolskiej.

W roku 2000 ukończyła studia podyplomowe w zakresie gry organowej w Akademii Muzycznej w Katowicach pod kierunkiem profesora Juliana Gembalskiego.

Copyright 2008 © Parafia św. Anny w Babicach